Oferta

Oferta

Księgowość.

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę księgową, w skład, której wchodzi: 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów, 
 • sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego, 
 • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT, 
 • rozliczania w zakresie podatku VAT, 
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów, 
 • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • opracowywania Zakładowych Plantów Kont, 
 • rozliczania w zakresie podatku dochodowego, 
 • sporządzania sprawozdań finansowych, 
 • uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych, 
 • opracowywaniu wniosków kredytowych, 
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS, 
 • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania 
 • przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, 

Podatki

W zakresie usług podatkowych proponujemy przede wszystkim konsultacje w zakresie prawa podatkowego i księgowości (dla klientów, którym prowadzimy księgowość usługi te są świadczone bezpłatnie). 
Pomożemy Państwu, reprezentując w postępowaniu podatkowym. Naszym pracownikom udało się zażegnać niejeden spór z urzędem skarbowym poprzez szybką i właściwą reakcję. Jeżeli jednak podatnik jest już w sporze z organami podatkowymi to bronimy go na każdym etapie postępowania ze skargą do NSA włącznie. 
Staramy się w ramach prawa i naszych możliwości pomóc w zmniejszeniu obciążeń podatkowych.

ZUS i płace

Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa płac. 
Prowadzimy profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS. Dla klientów, dla których prowadzimy księgowość jest to usługa dodatkowa. Może być też prowadzona niezależne dla firmy, która chce powierzyć biuru tylko obsługę płac i rozliczeń z ZUS. 
W skład tej usługi wchodzi: 

 • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.), 
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie ELEKTRONICZNEJ!!!, 
 • drukowanie przelewów na składki ZUS.Wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi. Istnieje również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7.